ZÁRUKA

Certifikace jakosti je prvním závazkem, který na sebe společnost Isopan bere vůči svým zákazníkům. Spolupracujeme výhradně s vybranými dodavateli, kteří jsou schopni zaručit spolehlivě prověřené materiály, vždy se zárukami a certifikacemi odpovídajícími mezinárodním normám.

Certifikovaná jakost
Podniky Isopan jsou certifikovány podle ISO 9001 a technická shoda výrobků je zaručena podle norem požadovaných příslušnými trhy.

Panely Isopan díky svým speciálním technickým vlastnostem pomáhají chránit budovy před ohněm, brání vytváření požárů a omezují jejich šíření (pasivní ochrana).
Podle normy EN 13501, která se týká reakce na oheň a požární odolnosti, je certifikována vynikající účinnost řady panelů Isopan s minerální vlnou. Výrobky z polyuretanu PIR poskytují nejlepší reakci na oheň pro polyuretanové pěny.

 

CZ © 2016 Manni Group S.p.A | DIČ 00286420609