odborná příprava

NAŠE ZKUŠENOST VE SLUŽBÁCH VAŠÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Isopan podporuje účinnost, kvalitu a talent při projektování, výrobě a instalaci stěn a střech.
Zkušenosti získané v průběhu let nás dovedly k posílení našeho potenciálu a k umožnění jeho předávání. Aktualizace, školení a diskuse s odborníky, kteří využívají naše výrobky, jsou klíčem k růstu a k naší vysoké konkurenceschopnosti na trhu. Z tohoto důvodu pořádáme workshopy a setkání na vysoce odborné úrovni, na jejichž konci vydáváme osvědčení o účasti.

Proč pořádat workshop s firmou Isopan?
-Protože je to hlavní evropský výrobce izolačních panelů a má více než čtyřicetiletou zkušenost
-Protože je vždy v čele inovačního technologického výzkumu
-Abyste byli pravidelně informováni o jakostních normách a mezinárodních stavebních předpisech
-Abyste mohli lépe podporovat své zákazníky a motivovat své spolupracovníky
-Abyste byli více konkurenceschopní.

Tyto semináře jsou příležitostí k seznámení se s novými technologiemi, s použitím sendvičových panelů a ke sdílení názorů o vývoji trhu. Jsou okamžikem poznání a profesionálního růstu.

Při každém setkání se diskutuje o konkrétních tématech jako například:
-Složení sendvičového panelu: materiály a vlastnosti
-Použití a montáž stěnového panelu, střešního panelu, trapézových plechů a speciálních systémů a výrobků: výhody a výkonnost
-Normy a certifikace
-Oborové zaměření: chladicí panel a chladírenská logistika, panel farm a zootechnika, architektonické panely atd.
-Zaměření na speciální výrobky a novinky: ventilované fasády Ark-Wall, vikýřový systém Isosky, použití panelu v udržitelných projektech LEED atd.

Kontaktujte nás, abychom společně uspořádali workshop ve vaší zemi.

 

CZ © 2016 Manni Group S.p.A | DIČ 00286420609