NAŠE ČINNOST

Svou bohatou škálou střešních a stěnových kovových izolačních panelů je společnost Isopan schopna uspokojit jakékoliv funkční, výrobní či estetické požadavky a propojit technologickou účinnost s tvůrčí svobodou.

 

Personalizovaná řešení ochrany proti tepelným ztrátám
Isopan nabízí různé typy, barevná provedení a ukončení kovových izolačních panelů, což umožňuje vytvářet personalizovaná řešení na objektech průmyslového, obchodního a obytného sektoru a rovněž sektoru zootechniky a chladírenství. Naše výrobky zaručují tepelnou a akustickou izolaci, pevnost, vzduchotěsnost, výbornou odolnost proti ohni a absorpci zvuku. Jsou lehké, univerzální a lze je snadno montovat.

Díky našemu servisnímu středisku nabízíme rovněž fixační jednotky, klempířské ukončovací prvky, prvky pro sběr dešťové vody a translucidní či
polykarbonátové trapézové prvky pro světelná místa.

Kvalita našich výrobků je zaručena díky týmu neustále se vzdělávajících profesionálních pracovníků a vysoce kvalifikovaných techniků, kteří těsně spolupracují se zákazníkem a interpretují jeho potřeby. Více než čtyřicet let zkušeností, hluboká znalost trhu, referenčních norem a hlavních trendů v oblasti stavebnictví nám umožňují vyvíjet exkluzivní výrobky, inovativní systémy a nová řešení. Moderní logistická struktura zaručuje včasné vyřizování objednávek a propojení mezi výrobou a distribucí umožňuje velmi rychlé dodávky jak po Itálii, tak i do zahraničí.

Sendvičové panely jsou tvořeny profilovou kovovou deskou a izolační vrstvou z polyuretanu nebo z minerálního vlákna. Jsou vyráběny moderními výrobními procesy čerpajícími energii z fotovoltaických systémů, které generují potřebnou elektrickou energii a zároveň pomáhají snižovat negativní dopad na životní prostředí.

Testování ve výrobě i v laboratořích zaručuje vysoký jakostní standard materiálů, zatímco studium chemie polyuretanů si klade za cíl další rozšiřování možností použití sendvičových panelů.

CZ © 2016 Manni Group S.p.A | DIČ 00286420609