CERTIFIKACE

Isopan: záruka jakosti. Certifikovaná.

 

Podniky společnosti Isopan jsou certifikovány podle ISO 9001 a technická shoda výrobků je zaručena podle norem vyžadovaných referenčními trhy. Na mezinárodní úrovni se společnost Isopan může pochlubit mnoha certifikáty, které z ní dělají spolehlivého partnera.

Díky svým technickým vlastnostem panely Isopan pomáhají chránit budovy před požáry, omezují šíření požáru a následné poškození struktur. Panely Isopan z minerální vlny a polyuretanové pěny mají nejlepší reakce na oheň na trhu (testovány podle norem EN 14509 a EN 13501).

Nabídka panelů Isopan neobsahuje pouze panely certifikované na oheň, ale také výrobky s výraznými akustickými vlastnostmi: pro tlumení zvuku a izolaci jednoho prostoru od druhého.

Výrobky Isopan jsou také odolné vůči vodě a vzduchu. Jsou certifikovány s cílem zajistit co nejlepší odolnost i vůči větru a intenzivnímu dešti.

                                                    

sgbc very good isopan

 

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.

 

Klasifikace reakce na oheň

REAKCE NA OHEŇ: týká se chování materiálů při styku s ohněm ve skutečných konečných podmínkách aplikace, se zvláštním ohledem na stupeň účasti materiálu na požáru. Reakce na oheň je opatřením pasivní požární ochrany a její hlavní účinek se uplatňuje v první fázi šíření požáru. Jejím cílem je omezit vzplanutí materiálů a samotné šíření požáru (referenční norma je EN 13501-1)

Panely Isopan omezují vzplanutí a šíření ohně v případě požáru.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.

LEGENDA
 • Non producibile
 • Senza certificato
 • Producibile certificato
 • Certificato per estensione
 • Prestazione rilasciabile con nota tecnica
Klasifikace reakce na oheň Izolace Kategorie Výrobky Thickness (mm)
303540506070728092100102120150170180200
A2s1d0 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
A2s1d0 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall Plissé
A2s1d0 Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof
Bs1d0 (1) Minerální vlna
Střechy
Isodeck PVSteel MW
Bs1d0 (1) PIR
Stěny
Isoclass
Bs1d0 (1) PIR
Stěny
Isofrigo
Bs1d0 (1) PIR
Střechy
Isocop
Bs1d0 (1) PIR
Stěny
Isoparete Box, Isoparete Plissé
Bs1d0 (1) PIR
Stěny
Isobox
Bs1d0 (1) PIR
Stěny
Isoparete Plus 2 (PE - PG - RO - LU)
Bs1d0 (1) PIR
Stěny
Isoparete EVO (Box - Plissé - Double)
Bs2d0 PU
Stěny
Isoparete Box, Isoparete Piano, Isoparete Plissé
Bs2d0 PU
Stěny
Isoclass od 72 mm do 102 mm
Bs2d0 PIR
Střechy
Isocop
Bs2d0 PIR
Stěny
Isoparete EVO (Box - Plissé - Double)
Bs2d0 PIR
Střechy
Isovela & Isovela Classic
Bs2d0 PIR
Stěny
Isobox, Isopiano, Isorighe
Bs2d0 PIR
Stěny
Isoparete Box, Isoparete Piano, Isoparete Plissé
Bs2d0 PIR
Stěny
Isoparete Plus 2 (PE - PG - RO - LU)
Bs2d0 PIR
Stěny
Isoclass od 72 mm do 102 mm
Bs2d0 PIR
Stěny
Isofrigo
Bs3d0 PU
Stěny
Isobox, Isopiano, Isorighe
Bs3d0 PU
Stěny
Isofrigo
Bs3d0 PU
Střechy
Isocop
Cs3d0 PU
Střechy
Isocop
Cs3d0 PU
Střechy
Isodomus & Isodomus Classic

Třídy reakce na oheň jsou získány na základě normy EN 13501-1 a EN 14509/2013

(1) Mimořádné složení - Pro podrobnější informace kontaktujte, prosím, Isopan.

Klasifikace požární odolnosti

POŽÁRNÍ ODOLNOST: týká se nosné schopnosti a rovněž i schopnosti oddělit prostor v případě požáru pomocí strukturálních prvků (např. stěny, podstřeší) a nestrukturálních prvků (např. dveře, příčky). Požární odolnost je opatřením požární ochrany, které musí být uplatněno pro zabezpečení patřičné bezpečnostní úrovně stavby během požáru (referenční norma je EN 13501-2).

Panely Isopan zabezpečují vhodnou požární odolnost v případě požáru.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.

LEGENDA
 • Non producibile
 • Senza certificato
 • Producibile certificato
 • Certificato per estensione
 • Prestazione rilasciabile con nota tecnica
Klasifikace požární odolnosti Izolace Kategorie Výrobky Thickness (mm)
303540506070728092100102120150170180200
REI120 Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof
REI120 Minerální vlna
Střechy
Isodeck PVSteel
REI60 Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof
REI60 Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof Fono
REI30 Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof
REI30 PIR
Střechy
Isocop
REI15 PU
Střechy
Isocop
REI15 PIR
Střechy
Isocop
EI180 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
EI120 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
EI90 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
EI60 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
EI60 PIR
Stěny
Isofrigo
EI30 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
EI30 PIR
Stěny
Isoparete Box, Isoparete Piano, Isoparete Plissé
EI30 PIR
Stěny
Isofrigo
EI30 PIR
Stěny
Isoparete EVO (Box - Plissé - Double)
EI20 PIR
Stěny
Isofrigo
EI20 PIR
Stěny
Isoparete EVO (Box - Plissé - Double)
EI20 PIR
Stěny
Isobox, Isopiano, Isorighe
EI20 PIR
Stěny
Isoparete Box, Isoparete Piano, Isoparete Plissé
EI15 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
EI15 PIR
Stěny
Isobox, Isopiano, Isorighe
EW60 PU
Stěny
Isobox, Isopiano, Isorighe

Třídy reakce na oheň jsou získány na základě normy EN 13501-1 a EN 14509/2013

Akustické vlastnosti - akustická izolace

AKUSTICKÁ IZOLACE: představuje schopnost bránit průchodu zvuku z jednoho prostoru do druhého. Měření akustické izolace vzdušnou cestou v laboratoři se provádí v souladu s normami: EN ISO 140-3, EN ISO 14140-2, UNI EN ISO 1793 části 2 a 3 a UNI EN ISO 717-1.

Panely Isopan omezují průchod zvuku z jednoho prostoru do druhého.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.

 

LEGENDA
 • Non producibile
 • Senza certificato
 • Producibile certificato
 • Certificato per estensione
 • Prestazione rilasciabile con nota tecnica
Akustické vlastnosti - akustická izolace Izolace Kategorie Výrobky Thickness (mm)
303540506070728092100102120150170180200
Rw=35dB Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall FONO
Rw=35dB Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof Fono
Rw=34dB Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall FONO
Rw=34dB Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof Fono
Rw=30dB Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall
Rw=30dB Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof
Rw=31dB Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof Fono
Rw=29dB PIR
Stěny
Isoparete Plissé
Rw=29dB PIR
Střechy
Isocop
Rw=24dB Expandovaný polyuretan
Střechy
Isodomus & Isodomus Classic

Hodnoty akustické izolace a akustické absorpce jsou získány podle EN ISO 354, EN ISO 717-1 a EN 1793.

Akustické vlastnosti - absorpce zvuku

ABSORPCE ZVUKU: představuje část akustického výkonu, která se po průchodu stěnou již nebude vracet do prostoru, z něhož byla vyslána, a její maximální hodnota je jednotková. Měření koeficientu absorpce zvuku v dozvukové místnosti se provádí v souladu s normami UNI EN ISO 354, UNI EN 1793-1 a UNI EN 1793-3.

Panely Isopan jsou schopny tlumit odraženou ozvěnu a zvyšovat tak komfort prostředí.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.

LEGENDA
 • Non producibile
 • Senza certificato
 • Producibile certificato
 • Certificato per estensione
 • Prestazione rilasciabile con nota tecnica
Akustické vlastnosti - absorpce zvuku Izolace Kategorie Výrobky Thickness (mm)
303540506070728092100102120150170180200
αw=1 Minerální vlna
Střechy
Isofire Roof Fono
αw=1 Minerální vlna
Stěny
Isofire Wall FONO

Hodnoty akustické izolace a akustické absorpce jsou získány podle EN ISO 354, EN ISO 717-1 a EN 1793.

Broof - Reakce na oheň

B ROOF: představuje specifické posouzení rizika šíření vnějších požárů střešních krytin a třídy reakce na oheň fotovoltaických modulů, které jsou na nich instalované. Zkušební metody a chování při požáru jsou definovány normou UNI CEN/TS 1187. Oběžník hasičského záchranného sboru akceptuje používání střešních systémů klasifikovaných podle normy jako B-roof (t2), B-roof (t3) a B-roof (t4). Volba použité zkušební metody je označena (t1), (t2), (t3), (t4), kde vzestupná čísla neoznačují větší či menší požární odolnost, ale odlišnou zkušební metodu. Kvalitativní charakteristiky jsou označeny písmeny: B-roof udává nejkvalitnější provedení, zatímco F-roof označuje nejjednodušší provedení.

Panely Isopan snižují nebezpečí šíření požáru po střešní krytině, čímž jsou vhodnými pro aplikaci fotovoltaiky.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.

LEGENDA
 • Non producibile
 • Senza certificato
 • Producibile certificato
 • Certificato per estensione
 • Prestazione rilasciabile con nota tecnica
Broof - Reakce na oheň Izolace Kategorie Výrobky Thickness (mm)
303540506070728092100102120150170180200
Broof (t1) PU
Střechy
Isodeck PVSteel
Broof (t3) PU
Střechy
Isocop
Broof (t3) PU
Střechy
Isodomus & Isodomus Classic
Broof (t3) PU
Střechy
Isogrecata
Broof (t3) PU
Střechy
Isoray
Broof (t4) PU
Střechy
Isocop

CZ © 2016 Manni Group S.p.A | DIČ 00286420609